F.E. Bording B

(BORD B)
ISIN: DK0010008028

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
EBIT 2,70 15,40 21,70 10,70 -0,60
Nettoomsætning 150,70 467,50 649,80 157 148,20
Nettoresultat 1,10 8,20 13,60 4,80 -1,10
Resultat før skat (EBT) 1,50 14,10 19,90 9,80 -1,50
Bruttoresultat 81 250,80 342,90 81,20 81,50
Finansielle indtægter 0,20 2 2,20 0,10 0,10
Finansielle omkostninger -1,10 -3 -3,80 -0,80 -1,10

Balance

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
Egenkapital 186,60 186,30 187,80 186,30 185,90
Egenkapital (aktionærers andel) 157,70 152 154,40 152 152,20
Aktiekapital 33,80 33,80 33,80 33,80 33,80
Passiver i alt (balancesum) 459 415,70 433 415,70 486
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 204,80 191,40 214,70 191,40 237,90
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 67,60 38,10 30,50 38,10 62,20
Immaterielle aktiver 148,90 157,80 150,80 157,80 185,40
Materielle aktiver 98,20 55,30 55,60 55,30 95,10
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 272,40 234,10 226,70 234,10 301,40
Vare- og driftsbeholdninger 35,10 29,10 31 29,10 28,10
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 97,30 111,60 119,90 111,60 116
Likvide beholdninger 28,40 17 19,90 17 17,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 186,60 181,60 206,30 181,60 184,50
Aktiver i alt 459 415,70 433 415,70 486
Minoriteter (egenkapital) 28,90 34,30 34,40 34,30 33,70
Finansielle og andre aktiver         20,90

Nøgletal - hovedtal

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
EBIT-margin 1,80 3,30 3,30 6,80 -0,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     35,70   38,20
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     7,20   4,90

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
EBIT 2,70 15,40 21,70 10,70 -0,60
Nettoomsætning 150,70 467,50 649,80 157 148,20
Nettoresultat 1,10 8,20 13,60 4,80 -1,10
Resultat før skat (EBT) 1,50 14,10 19,90 9,80 -1,50
Bruttoresultat 81 250,80 342,90 81,20 81,50
Finansielle indtægter 0,20 2 2,20 0,10 0,10
Finansielle omkostninger -1,10 -3 -3,80 -0,80 -1,10

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.