Per Aarsleff B

(PAAL B)
ISIN: DK0060700516

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
EBIT 114,80 94 208,90 342,80 475,30
Nettoomsætning 2.985,70 3.388,80 6.374,40 8.819,20 12.108,30
Nettoresultat 88,10 56 144,10 247,40 341
Resultat før skat (EBT) 117,10 74 191,10 321,50 445,40
Bruttoresultat 388,70 327 665,80 1.024,60 1.420,30
Finansielle indtægter         8,40
Finansielle omkostninger         -38,30

Balance

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Egenkapital 2.920,80 2.944,20 2.920,80 2.832,90 2.899
Egenkapital (aktionærers andel) 2.928,40 2.936,50 2.928,40 2.826,30 2.891,60
Aktiekapital 45,30   45,30   45,30
Passiver i alt (balancesum) 7.620,40 7.686,50 7.620,40 7.320,20 7.852,90
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 4.039 4.028,40 4.039 3.719,70 4.210
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 653 713,90 653 767,60 743,80
Immaterielle aktiver 365 378,60 366 116,10 381,70
Materielle aktiver 2.314,10 2.282,90 2.314,10 60,80 2.286,10
Finansielle og andre aktiver 13,90   13,90    
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 2.693,10 2.669,90 2.693,10 2.678 2.683,40
Vare- og driftsbeholdninger 299,50 289,80 299,50 271,10 280,50
Likvide beholdninger 533,60 627,80 533,60 266,40 442,60
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 4.927,30 5.016,60 4.927,30 4.642,20 5.169,50
Aktiver i alt 7.620,40   7.620,40 7.320,20 7.852,90
Minoriteter (egenkapital) 7,60 7,70 7,60 6,60 7,40
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)       169,20 16,40

Nøgletal - hovedtal

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
EBIT-margin 3,80 2,80 3,30 3,90 3,90
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         36,90
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         12,20

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
EBIT 114,80 94 208,90 342,80 475,30
Nettoomsætning 2.985,70 3.388,80 6.374,40 8.819,20 12.108,30
Nettoresultat 88,10 56 144,10 247,40 341
Resultat før skat (EBT) 117,10 74 191,10 321,50 445,40
Bruttoresultat 388,70 327 665,80 1.024,60 1.420,30
Finansielle indtægter         8,40
Finansielle omkostninger         -38,30

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.