cBrain

(CBRAIN)
ISIN: DK0060030286

Resultatopgørelse

  2018H1 2018Y 2017Y 2016Y
EBIT -1,30 3,40   11,10
Nettoomsætning 38,80 83,50 80,60 71,80
Nettoresultat -1,10 2,50 6.677 8,40
Resultat før skat (EBT) -1,40 3,20 8,60 10,90
Bruttoresultat 30,20 65,50 63,30 58,30
Finansielle indtægter     6,50  
Finansielle omkostninger -0,10 -0,20 -251,70 -0,20

Balance

  2018H1 2018Y 2017Y 2016Y
Egenkapital 81,60 85,30 85,10 80,40
Egenkapital (aktionærers andel) 81,60 85,30 85,10 80,40
Passiver i alt (balancesum) 100,50 104,60 102,60 99
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 11,70 11,90 10,70 12,70
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 7,20 7,40 6,90 5,90
Immaterielle aktiver 33 33,60   27,80
Materielle aktiver 11,60 11,50    
Finansielle og andre aktiver     36,20  
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 44,70 45,10 31,40 27,80
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 21 31,30 24,80 24,60
Likvide beholdninger 26,70 25,50 34,30 37,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 55,90 59,40 71,10 71,20
Aktiver i alt 100,50 104,60 102,60 99
Minoriteter (egenkapital)        
Aktiekapital   5 5 5

Nøgletal - hovedtal

  2018H1 2018Y 2017Y 2016Y
EBIT-margin -3,40 4 11 15
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   82 83 81
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   3 8 12

Resultatopgørelse

  2018H1 2018Y 2017Y 2016Y
EBIT -1,30 3,40   11,10
Nettoomsætning 38,80 83,50 80,60 71,80
Nettoresultat -1,10 2,50 6.677 8,40
Resultat før skat (EBT) -1,40 3,20 8,60 10,90
Bruttoresultat 30,20 65,50 63,30 58,30
Finansielle indtægter     6,50  
Finansielle omkostninger -0,10 -0,20 -251,70 -0,20

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.