PARKEN Sport & Entertainment

(PARKEN)
ISIN: DK0010237643

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
Nettoomsætning 131,80 576,80 781,40 239,60 169,80
EBIT -25 112,70 137,70 87,50 18,70
Resultat før skat (EBT) -39,50 80,30 97,40 75,40 8,30
Nettoresultat -30,40 -190,20 -167,80 37,30 -224
Finansielle indtægter 0,40 1,50 3,10 0,50 0,30
Finansielle omkostninger -14,80 -33,90 -43,40 -12,60 10,70

Balance

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
Egenkapital 780,10 791,70 817,60 791,70 747,40
Egenkapital (aktionærers andel) 780,10 791,70 817,60 791,70 747,40
Aktiekapital 197,50 197,50 197,50 197,50 197,50
Passiver i alt (balancesum) 2.556,20 2.603,70 2.557,10 2.603,70 2.630,80
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 515,80 520,50 474,60 520,50 572,90
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.260,30 1.291,50 1.264,80 1.291,50 1.310,50
Immaterielle aktiver 292,30 280,10 252,70 280,10 253,40
Materielle aktiver 1.986 1.972,50 1.981,10 1.972,50 1.979,90
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 2.291,90 2.266,10 2.245,80 2.266,10 2.236
Vare- og driftsbeholdninger 81,80 73,50 79,30 73,50 74,10
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 155,50 202,80 196,10 202,80  
Likvide beholdninger 18,80 53,30 27,50 53,30 16
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 264,30 337,60 307,70 337,60 394,70
Aktiver i alt 2.556,20 2.603,70 2.557,10 2.603,70 2.630,80
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle og andre aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
EBIT-margin -19 19,50 13,80 36,50 11
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     32    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     -18,50    

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
Nettoomsætning 131,80 576,80 781,40 239,60 169,80
EBIT -25 112,70 137,70 87,50 18,70
Resultat før skat (EBT) -39,50 80,30 97,40 75,40 8,30
Nettoresultat -30,40 -190,20 -167,80 37,30 -224
Finansielle indtægter 0,40 1,50 3,10 0,50 0,30
Finansielle omkostninger -14,80 -33,90 -43,40 -12,60 10,70

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.