Luxor B

(LUXOR B)
ISIN: DK0010213628

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 2018Y 2018Q4
Nettoresultat 2,50 4,10 6,60 23,30 11
Resultat før skat (EBT) 3,20 5,20 8,40 29,60 13,80
Bruttoresultat 16,80 16 32,80 61,60 20
Finansielle omkostninger       -15,40  
Finansielle indtægter          
EBIT          

Balance

  2019Q2 2019Q1 2019H1 2018Y 2018Q4
Egenkapital 337,10 357,60 337,10 353,60 353,60
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Passiver i alt (balancesum) 878,70 878,60 878,70 867,10 867,10
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 441,90 425,20 441,90 440,80 440,80
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 95,10 92 95,10 70,10 70,10
Materielle aktiver 11,30 11,40 11,30 11,50 11,50
Finansielle og andre aktiver 659 656,40 659 646,10 646,10
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 861,30 858,20 861,30 847,10 847,10
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 7,90 9 7,90 9,50 9,50
Likvide beholdninger 9,40 11,40 9,40 10,50 10,50
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 17,30 20,40 17,30 20 20
Aktiver i alt 878,70 878,60 878,70 867,10 867,10
Egenkapital (aktionærers andel)   357,60   353,60 353,60
Minoriteter (egenkapital)          
Immaterielle aktiver          
Vare- og driftsbeholdninger          

Nøgletal - hovedtal

  2018Y 2018Q4 2017Y 2016Y
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 40,80 40,80 41,60 41
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 6,60 12,70 5,90 6,20
EBIT-margin       45,90

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 2018Y 2018Q4
Nettoresultat 2,50 4,10 6,60 23,30 11
Resultat før skat (EBT) 3,20 5,20 8,40 29,60 13,80
Bruttoresultat 16,80 16 32,80 61,60 20
Finansielle omkostninger       -15,40  
Finansielle indtægter          
EBIT          

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.