Harboes Bryggeri B

(HARB B)
ISIN: DK0060014751

Resultatopgørelse

  2019H1 2018Y 2017Y 2016Y 2016Q2
Nettoomsætning 725,40 1.337,70 1.431,30 599,50 348,50
Bruttoresultat 150 260,80 -308,80 115 75,60
EBIT 17,30 10,10 50,10 12,20 16,20
Resultat før skat (EBT) 14,30 4,50 45,40 -5,50 9,20
Nettoresultat 10,20 0,20 31,50 -8,70 5
Finansielle indtægter 0,30 0,40 0,30 3,30 0,20
Finansielle omkostninger -3,20 -6 -5 -7,80 -1,30

Balance

  2019H1 2018Y 2017Y 2016Y 2016Q2
Egenkapital 757,60 750,90 758,70 179,40 724,10
Egenkapital (aktionærers andel) 757,50 750,80 758,70 179,40 724
Aktiekapital 60 60 60 60 60
Passiver i alt (balancesum) 1.280,20 1.304,30 1.356,70 628,90 1.285,60
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 292,60 335,80 352,30 419,90 284,50
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 230,10 217,60 245,80 29,60 277
Immaterielle aktiver 22,80 21,80 20,70 21,90 26,60
Materielle aktiver 798,70 797,50 773,80 320,20 687
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 859,80 854,40 871 472,60 784,20
Vare- og driftsbeholdninger 157,40 150 169,40 64,90 141
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 241,90 272,60 260,60 85,80 256
Likvide beholdninger 11,10 15,60 35,60 1,80 94,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 420,40 449,90 485,70 156,30 501,40
Aktiver i alt 1.280,20 1.304,30 1.356,70 628,90 1.285,60
Minoriteter (egenkapital) 0,10 0,10     100
Finansielle aktiver         6

Nøgletal - hovedtal

  2019H1 2018Y 2017Y 2016Y 2016Q2
EBIT-margin 2,40 0,80 3,50 2 4,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   57,60 55,90 56,70  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)       4,70  

Resultatopgørelse

  2019H1 2018Y 2017Y 2016Y 2016Q2
Nettoomsætning 725,40 1.337,70 1.431,30 599,50 348,50
Bruttoresultat 150 260,80 -308,80 115 75,60
EBIT 17,30 10,10 50,10 12,20 16,20
Resultat før skat (EBT) 14,30 4,50 45,40 -5,50 9,20
Nettoresultat 10,20 0,20 31,50 -8,70 5
Finansielle indtægter 0,30 0,40 0,30 3,30 0,20
Finansielle omkostninger -3,20 -6 -5 -7,80 -1,30

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.