NNIT

(NNIT)
ISIN: DK0060580512

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
Nettoomsætning 750 2.184,30 3.007,20 822,90 733,20
Bruttoresultat 104,50 375,90 541,20 165,30 121,50
EBIT 45,50 201,20 307,40 106,20 66
Resultat før skat (EBT) 51,30 197,50 305,10 107,60 65,70
Nettoresultat 40,20 150,80 235,60 84,80 48,40
Finansielle indtægter 9,20 6,80 11,20 4,40 4,10
Finansielle omkostninger 3,40 -10,50 -13,50 -3 -4,30

Balance

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
Egenkapital 1.068,10 990,40 1.084,90 1.084,90 990,40
Egenkapital (aktionærers andel) 1.068,10 990,40 1.084,90 1.084,90 990,40
Aktiekapital 250 250 250 250 250
Passiver i alt (balancesum) 2.573,10 2.285,40 2.544,30 2.544,30 2.285,40
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 1.048,80 922,50 1.005 1.005 922,50
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 456,20 372,50 454,40 454,40 372,50
Immaterielle aktiver 430,90 213 432,20 432,20 213
Materielle aktiver 594,90 928 593,60 593,60 928
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.568,90 1.347,50 1.580,70 1.580,70 1.347,50
Vare- og driftsbeholdninger 1,80 1,60 1,70 1,70 1,60
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 482,50 488,90 500,60 500,60 488,90
Likvide beholdninger 76,70 83,60 107,50 107,50 83,60
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 1.004,20 937,90 963,60 963,60 937,90
Aktiver i alt 2.573,10 2.285,40 2.544,30 2.544,30 2.285,40
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
EBIT-margin 6,10 9,20 10,20 12,90 9
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     42,60    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     22,90    

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
Nettoomsætning 750 2.184,30 3.007,20 822,90 733,20
Bruttoresultat 104,50 375,90 541,20 165,30 121,50
EBIT 45,50 201,20 307,40 106,20 66
Resultat før skat (EBT) 51,30 197,50 305,10 107,60 65,70
Nettoresultat 40,20 150,80 235,60 84,80 48,40
Finansielle indtægter 9,20 6,80 11,20 4,40 4,10
Finansielle omkostninger 3,40 -10,50 -13,50 -3 -4,30

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.