Lundbeck

(LUN)
ISIN: DK0010287234

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Nettoomsætning 4.246 4.234 8.480 13.921 18.117
Bruttoresultat 3.431 3.409 6.840 11.315 14.661
EBIT 1.105 1.200 2.305 4.453 5.301
Resultat før skat (EBT) 1.078 1.231 2.309 4.457 5.289
Nettoresultat 788 898 1.686 3.253 3.907
Aktionærers andel af resultat 788 898 1.686 3.253 3.907
Finansielle poster (netto) -27 31 4 4 -12
Administrationsomkostninger 206 -188 394 -528 -762
Produktionsomkostninger 815 -825 1.640 -2.606 -3.456
Distributionsomkostninger 1.371 -1.273 2.644 -3.880 -5.277
EBITDA 1.403 1.495 2.898 5.302 6.436
Forsknings- og udviklingsomkostninger 749 -748 1.497 -2.289 -3.277
Finansielle indtægter         84
Finansielle omkostninger         96

Balance

  2019Q1 2019H1 20189M 2018Y 2018Q4
Egenkapital 12.719 13.498 13.536 14.251 14.251
Egenkapital (aktionærers andel) 12.719 13.498 13.536 14.251 14.251
Aktiekapital 996 996 995 996 996
Passiver i alt (balancesum) 21.722 22.082 22.402 23.011 23.011
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 7.626 6.783 7.873 7.576 7.576
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.377 1.801 993 1.184 1.184
Immaterielle aktiver 7.910 9.870 8.151 8.023 8.023
Materielle aktiver 2.435 2.450 1.954 2.018 2.018
Finansielle og andre aktiver 1.280 1.184 1.047 1.321 1.321
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 11.625 13.504 11.152 11.362 11.362
Vare- og driftsbeholdninger 1.834 1.764 1.853 1.753 1.753
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 3.249 3.533 4.041 2.764 2.764
Likvide beholdninger 1.967 1.743 2.831 3.605 3.605
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 10.097 8.578 11.250 11.649 11.649
Aktiver i alt 21.722 22.082 22.402 23.011 23.011
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 9.003 8.584 8.866 8.760 8.760

Nøgletal - hovedtal

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
EBIT-margin 26 28,30 27,20 32 29,30
Bruttomargin 80,80 80,50 80,70 81,30 80,90
EBITDA-margin 33 35,30 34,20 38,10 35,50
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   58,60     61,90
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   6,70     29,60

Pengestrøm

  2018Y 2018Q4 2017Y 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -1.607 -24 -2.235 -2.006
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -2.907 -609 -1.830 -337
Pengestrøm fra driften 5.981 1.406 4.045 3.126