Lundbeck

(LUN)
ISIN: DK0010287234

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
Nettoomsætning 4.234 13.921 18.117 4.196 4.633
Bruttoresultat 3.409 11.315 14.661 3.346 3.738
EBIT 1.200 4.453 5.301 848 1.447
Resultat før skat (EBT) 1.231 4.457 5.289 832 1.445
Nettoresultat 898 3.253 3.907 654 1.055
Distributionsomkostninger -1.273 -3.880 -5.277 -1.397 -1.288
Aktionærers andel af resultat 898 3.253 3.907 654 1.055
Finansielle poster (netto) 31 4 -12 -16 -2
Administrationsomkostninger -188 -528 -762 -234 -186
EBITDA 1.495 5.302 6.436 1.134 1.755
Produktionsomkostninger -825 -2.606 -3.456 -850 -895
Forsknings- og udviklingsomkostninger -748 -2.289 -3.277 -988 -817
Finansielle indtægter     84    
Finansielle omkostninger     96    

Balance

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
Egenkapital 12.719 13.536 14.251 14.251 13.536
Egenkapital (aktionærers andel) 12.719 13.536 14.251 14.251  
Aktiekapital 996 995 996 996 995
Passiver i alt (balancesum) 21.722 22.402 23.011 23.011 22.402
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 7.626 7.873 7.576 7.576 7.873
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.377 993 1.184 1.184 993
Immaterielle aktiver 7.910 8.151 8.023 8.023 8.151
Materielle aktiver 2.435 1.954 2.018 2.018 1.954
Finansielle aktiver 1.280 1.047 1.321 1.321 1.047
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 11.625 11.152 11.362 11.362 11.152
Vare- og driftsbeholdninger 1.834 1.853 1.753 1.753 1.853
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 3.249 4.041 2.764 2.764 4.041
Likvide beholdninger 1.967 2.831 3.605 3.605 2.831
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 10.097 11.250 11.649 11.649 11.250
Aktiver i alt 21.722 22.402 23.011 23.011 22.402
Minoriteter (egenkapital)         995
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 9.003 8.866 8.760 8.760 8.866

Nøgletal - hovedtal

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
EBIT-margin 28,30 32 29,30 20,20 31,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 58,60   61,90    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 6,70   29,60    
EBITDA-margin 35,30 38,10 35,50 27 37,90
Bruttomargin 80,50 81,30 80,90 79,70 80,70

Pengestrøm

  2018Y 2018Q4 2017Y 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -1.607 -24 -2.235 -2.006
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -2.907 -609 -1.830 -337
Pengestrøm fra driften 5.981 1.406 4.045 3.126

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.