Bostad

(BOSTAD B)
ISIN: DK0060052843

Resultatopgørelse

  2019Q3 2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3
Nettoomsætning 26,50 26,20 86,50 114,50 28,30
Nettoresultat 4,60 6,20 22,10 59,70 8,60
Resultat før skat (EBT) 5,30 7,90 28 76,70 10,70
EBIT   13,40 43,10 78,80 13,30
Bruttoresultat       69,80  
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger       -23  

Balance

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q1
Egenkapital 335,40 291,40 329,20 291,40 276,20
Egenkapital (aktionærers andel) 335,40 291,40 329,20 291,40 276,20
Passiver i alt (balancesum) 1.805,90 1.941,50 1.876 1.941,50 2.040,40
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.377,50 1.563,60 1.385,90 1.563,60 1.685,80
Aktiver i alt 1.805,90 1.941,50 1.876 1.941,50 2.040,40
Minoriteter (egenkapital)          
Aktiekapital     131,50    
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser)     160,90    
Immaterielle aktiver          
Materielle aktiver     1.726,60    
Finansielle og andre aktiver     0,30    
Langfristede aktiver (anlægsaktiver)     1.726,90    
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)     2    
Likvide beholdninger     138,40    
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver)     149    

Nøgletal - hovedtal

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q1
EBIT-margin 51,40 49,80 68,80 46,90 54,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     17,50    

Resultatopgørelse

  2019Q3 2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3
Nettoomsætning 26,50 26,20 86,50 114,50 28,30
Nettoresultat 4,60 6,20 22,10 59,70 8,60
Resultat før skat (EBT) 5,30 7,90 28 76,70 10,70
EBIT   13,40 43,10 78,80 13,30
Bruttoresultat       69,80  
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger       -23