Cemat

(CEMAT)
ISIN: DK0010271584

Resultatopgørelse

  2019H1 2018Y 2017Y 2016Q1 20159M
EBIT 2,60 2,10 3,10 -4 -4,40
Nettoomsætning 21,50 39,20 39 3,70 218,80
Nettoresultat 1,50 0,10 -2,40 -6,50 -20,60
Resultat før skat (EBT) 2,20 1,60 -1,50 -6,50 -20,10
Finansielle indtægter   0,20 0,10    
Finansielle omkostninger   -0,50 -0,40    

Balance

  2019H1 2018Y 2017Y 2016Q1 20159M
Egenkapital 109,70 106,80 110,10 165,60 328,80
Egenkapital (aktionærers andel) 95 92,70 94,20 149,50 312,30
Aktiekapital 5 5 5 132 132
Passiver i alt (balancesum) 148,30 130,70 134,20 460,50 623,10
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 5,10 4,90 5,70 279,20 286,50
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 33,60 18,90 118,40 15,70 7,70
Immaterielle aktiver       13,80 66,70
Materielle aktiver 124,90 108,60 109,40 47,20 324,60
Finansielle og andre aktiver 0,80 0,60 0,60   5,30
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 125,70 109,10 110 61,30 396,60
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 7,80 5,80 7,30 2,20 55,70
Likvide beholdninger 13,50 15,20 16,90 7,80 11
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 22,60 21,50 24,20 399,10 226,50
Aktiver i alt 148,30 130,70 134,20 460,50 623,10
Minoriteter (egenkapital) 14,70 14,10 16 16,10 16,50
Vare- og driftsbeholdninger       0,50 159,80

Nøgletal - hovedtal

  2019H1 2018Y 2017Y 2016Q1 20159M
EBIT-margin 2,60 5,30 8 -108,50 -2
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   81,80 70,20    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   0,10 -1,40    

Resultatopgørelse

  2019H1 2018Y 2017Y 2016Q1 20159M
EBIT 2,60 2,10 3,10 -4 -4,40
Nettoomsætning 21,50 39,20 39 3,70 218,80
Nettoresultat 1,50 0,10 -2,40 -6,50 -20,60
Resultat før skat (EBT) 2,20 1,60 -1,50 -6,50 -20,10
Finansielle indtægter   0,20 0,10    
Finansielle omkostninger   -0,50 -0,40