United International Enterprises Ltd

(UIE)
ISIN: BSP951331318

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Resultat før skat (EBT) 38,70 114,30 36,70 27,40 50,30
Nettoresultat 33,70 92,20 30,10 21,90 40,10
Finansielle indtægter   6,40 2,10 2,10  
Finansielle omkostninger   0,20 0,10 -3  
Bruttoresultat          

Balance

  2019Q1 20189M 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Egenkapital 947 926,10 926,10 912,40 975,30
Egenkapital (aktionærers andel) 595,10 592 592 582,10 607,40
Aktiekapital 35,60 35,60 35,60 35,60 35,60
Passiver i alt (balancesum) 1.027,30 1.005,10 1.005,10 995,40 1.063,30
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 32,60 31,60 31,60 34,30 36,20
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 47,70 47,40 47,40 48,70 51,80
Immaterielle aktiver 7,10     7,10  
Materielle aktiver 392,70     397,20  
Finansielle aktiver       161,80  
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 571,30 589,70 589,70 592,50 610,80
Vare- og driftsbeholdninger 33,90 36,30 36,30 35,70 39,80
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 63,60 61,30 61,30 70,90 70,50
Likvide beholdninger 129 127,30 127,30 137,40 173,70
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 456 415,40 415,40 402,90 452,50
Aktiver i alt 1.027,30 1.005,10 1.005,10 995,40 1.063,30
Minoriteter (egenkapital) 351,90 334,10 334,10 330,30 367,90

Nøgletal - hovedtal

  2017Y 2016Y 2015Y
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 91,10 91,50 92,20
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 12,50 7,80 11,70

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Resultat før skat (EBT) 38,70 114,30 36,70 27,40 50,30
Nettoresultat 33,70 92,20 30,10 21,90 40,10
Finansielle indtægter   6,40 2,10 2,10  
Finansielle omkostninger   0,20 0,10 -3  
Bruttoresultat          

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.