United International Enterprises Ltd

(UIE)
ISIN: BSP951331318

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Q3
Nettoresultat 31,50 33,70 65,30 92,20 30,10
Resultat før skat (EBT) 37,50 38,70 76,20 114,30 36,70
Finansielle indtægter 2,50   5,30 6,40 2,10
Finansielle omkostninger       -0,20 -0,10
Bruttoresultat          

Balance

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Q3
Egenkapital 925,10 947 925,10 926,10 926,10
Egenkapital (aktionærers andel) 595,50 595,10 596,50 592 592
Aktiekapital 33,70 35,60 33,70 35,60 35,60
Passiver i alt (balancesum) 1.000,20 1.027,30 1.000,20 1.005,10 1.005,10
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 26,80 32,60 26,80 31,60 31,60
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 48,30 47,70 48,30 47,40 47,40
Immaterielle aktiver 7,10 7,10 7,10    
Materielle aktiver 388 392,70 388    
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 582,30 571,30 582,30 589,70 589,70
Vare- og driftsbeholdninger 31,50 33,90 31,50 36,30 36,30
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 63,90 63,60 63,90 61,30 61,30
Likvide beholdninger 171,70 129 171,70 127,30 127,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 417,90 456 417,90 415,40 415,40
Aktiver i alt 1.000,20 1.027,30 1.000,20 1.005,10 1.005,10
Minoriteter (egenkapital) 328,60 351,90 328,60 334,10 334,10
Finansielle og andre aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  2017Y 2016Y 2015Y
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 91,10 91,50 92,20
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 12,50 7,80 11,70

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Q3
Nettoresultat 31,50 33,70 65,30 92,20 30,10
Resultat før skat (EBT) 37,50 38,70 76,20 114,30 36,70
Finansielle indtægter 2,50   5,30 6,40 2,10
Finansielle omkostninger       -0,20 -0,10
Bruttoresultat