Greentech Energy Systems

(ATHENA)
ISIN: DK0010240514

Resultatopgørelse

  2018Y 2018H1 2017Y 2016Y 20159M
Nettoomsætning 51,70 27,20 56,40 46,60 41,30
Bruttoresultat 24,20 13,40 26,90 20,50 16,10
EBIT 21,60 12,30 23 17,70 10,20
Resultat før skat (EBT) 8,60 7,40 11,80 13,30 2,10
Nettoresultat 4,90 5,40 8,80 5,50 -0,40
Finansielle indtægter 0,10   0,10 0,70 0,20
Finansielle omkostninger -9,40 -4,90 -11,30 -9,20 -8,30

Balance

  2018Y 2018H1 2017Y 2016Y 20159M
Egenkapital 212,20 211,70 209,40 198,40 189,70
Egenkapital (aktionærers andel) 212,20 211,70 209,40 198,40 189,70
Aktiekapital 71,60 71,60 71,60 71,60 71,60
Passiver i alt (balancesum) 403,30 415,50 422,40 430,90 424,10
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 31,10 33,50 212,40 72,30 51,20
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 160 170,10 180,80 157,90 183,30
Immaterielle aktiver 29,80 31,10 32,60 34,60 34,70
Materielle aktiver 218,50 230 238,40 265,70 244,10
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 311,30 327,40 335,90 371,60 357,90
Vare- og driftsbeholdninger 0,20 0,20 0,20 0,20 1,60
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 12,80 16,80 21 15,40 20
Likvide beholdninger 66,60 58,90 48,60 30,30 28,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 90,90 87,10 77,50 57 65,20
Aktiver i alt 403,30 415,50 422,40 430,90 424,10
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver   66,30 65    

Nøgletal - hovedtal

  2018Y 2018H1 2017Y 2016Y 20159M
EBIT-margin 41,70 45,20 40,80 37,90 24,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 52,60   49,60 46,10  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 2,30   4,30 2,80  

Resultatopgørelse

  2018Y 2018H1 2017Y 2016Y 20159M
Nettoomsætning 51,70 27,20 56,40 46,60 41,30
Bruttoresultat 24,20 13,40 26,90 20,50 16,10
EBIT 21,60 12,30 23 17,70 10,20
Resultat før skat (EBT) 8,60 7,40 11,80 13,30 2,10
Nettoresultat 4,90 5,40 8,80 5,50 -0,40
Finansielle indtægter 0,10   0,10 0,70 0,20
Finansielle omkostninger -9,40 -4,90 -11,30 -9,20 -8,30

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.