Greentech Energy Systems

(ATHENA)
ISIN: DK0010240514

Resultatopgørelse

  2019H1 2018Y 2017Y 2016Y 20159M
EBIT -35,30 21,60 23 17,70 10,20
Nettoomsætning 27,40 51,70 56,40 46,60 41,30
Nettoresultat -44,30 4,90 8,80 5,50 -0,40
Resultat før skat (EBT) -40 8,60 11,80 13,30 2,10
Bruttoresultat 14,30 24,20 26,90 20,50 16,10
Finansielle indtægter   0,10 0,10 0,70 0,20
Finansielle omkostninger -4,70 -9,40 -11,30 -9,20 -8,30

Balance

  2019H1 2018Y 2017Y 2016Y 20159M
Egenkapital 124,90 212,20 209,40 198,40 189,70
Egenkapital (aktionærers andel) 124,90 212,20 209,40 198,40 189,70
Aktiekapital 71,60 71,60 71,60 71,60 71,60
Passiver i alt (balancesum) 319,30 403,30 422,40 430,90 424,10
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 12,40 31,10 212,40 72,30 51,20
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 47,60 160 180,80 157,90 183,30
Immaterielle aktiver 2,70 29,80 32,60 34,60 34,70
Materielle aktiver 61,90 218,50 238,40 265,70 244,10
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 75,20 311,30 335,90 371,60 357,90
Vare- og driftsbeholdninger 0,10 0,20 0,20 0,20 1,60
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 5,80 12,80 21 15,40 20
Likvide beholdninger 17,80 66,60 48,60 30,30 28,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 31 90,90 77,50 57 65,20
Aktiver i alt 319,30 403,30 422,40 430,90 424,10
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle og andre aktiver     65    

Nøgletal - hovedtal

  2019H1 2018Y 2017Y 2016Y 20159M
EBIT-margin -128,80 41,70 40,80 37,90 24,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   52,60 49,60 46,10  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   2,30 4,30 2,80  

Resultatopgørelse

  2019H1 2018Y 2017Y 2016Y 20159M
EBIT -35,30 21,60 23 17,70 10,20
Nettoomsætning 27,40 51,70 56,40 46,60 41,30
Nettoresultat -44,30 4,90 8,80 5,50 -0,40
Resultat før skat (EBT) -40 8,60 11,80 13,30 2,10
Bruttoresultat 14,30 24,20 26,90 20,50 16,10
Finansielle indtægter   0,10 0,10 0,70 0,20
Finansielle omkostninger -4,70 -9,40 -11,30 -9,20 -8,30