Arkil Holding B

(ARKIL B)
ISIN: DK0010025113

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
Nettoomsætning 538,40 2.434,40 3.337,30 970,40 964,60
Bruttoresultat 31,90 269,90 391,50 142 124,40
EBIT -43,20 72 115,70 79,50 56,90
Resultat før skat (EBT) -44,50 69,80 111 78,80 56
Nettoresultat -34,30 51,80 83,10 59,50 42,40
Finansielle indtægter     1,30    
Finansielle omkostninger     -6    

Balance

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
Egenkapital 866,10 881,60 908,90 881,60 824,90
Egenkapital (aktionærers andel) 838,70 881,60 879,90 881,60 824,90
Aktiekapital 49,10 49,10 49,10 49,10 49,10
Passiver i alt (balancesum) 2.029,40 2.072,50 2.089 2.072,50 1.999,60
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 711,20 814,40 801,20 814,40 815,50
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 452,10 376,50 378,90 376,50 359,20
Immaterielle aktiver 148,60 148,90 148,80 148,90 149,30
Materielle aktiver 715,30 616,70 645,30 616,70 615,10
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 904,80 805,50 836,10 805,50 808,30
Vare- og driftsbeholdninger 85,50 83 76,30 83 87,70
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 412,40 599,40 715,40 599,40  
Likvide beholdninger 397,30 166,40 323,80 166,40 164,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 1.124,60 1.267 1.252,90 1.267 1.191,30
Aktiver i alt 2.029,40 2.072,50 2.089 2.072,50 1.999,60
Minoriteter (egenkapital) 27,40   29    

Nøgletal - hovedtal

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
EBIT-margin -8 3,30 3,50 8,20 5,90
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     43,50    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     9,40    

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
Nettoomsætning 538,40 2.434,40 3.337,30 970,40 964,60
Bruttoresultat 31,90 269,90 391,50 142 124,40
EBIT -43,20 72 115,70 79,50 56,90
Resultat før skat (EBT) -44,50 69,80 111 78,80 56
Nettoresultat -34,30 51,80 83,10 59,50 42,40
Finansielle indtægter     1,30    
Finansielle omkostninger     -6