Vestas Wind Systems

(VWS)
ISIN: DK0010268606

Resultatopgørelse

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
Nettoomsætning 7.497 2.121 1.730 3.851 3.646
Bruttoresultat 1.151 301 235 536 615
EBIT 600 128 43 171 429
Resultat før skat (EBT) 543 119 34 153 390
Nettoresultat 418 90 25 115 303
Aktionærers andel af resultat 421 90 25 115 306
Finansielle poster (netto) -76 -18 -15 -33 -43
Særlige poster          
Administrationsomkostninger -192 -65 -69 -134 -58
Resultat af associerede virksomheder mm. 19 9 6 15 4
EBITDA 989 255 169 424 565
Forsknings- og udviklingsomkostninger -191 -63 -66 -129 -62
Salgs- og distributionsomkostninger -168 -45 -57 -102 -66
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger          

Balance

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
Egenkapital 3.313 2.957 3.084 2.957 3.313
Egenkapital (aktionærers andel) 3.259 2.944 3.072 2.944 3.259
Aktiekapital 27 27 28 27 27
Passiver i alt (balancesum) 14.242 13.352 12.383 13.352 14.242
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 9.372 8.823 7.722 8.823 9.372
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.557 1.572 1.577 1.572 1.557
Immaterielle aktiver 1.160 1.142 1.118 1.142 1.160
Materielle aktiver 1.611 1.571 1.565 1.571 1.611
Finansielle og andre aktiver 1.081 995 987 955 1.081
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 3.852 3.668 3.670 3.668 3.852
Vare- og driftsbeholdninger 4.720 4.588 3.899 4.588 4.720
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 1.216 886 791 886 1.216
Likvide beholdninger 2.279 1.995 2.054 1.995 2.279
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 10.390 9.684 8.713 9.684 10.390
Aktiver i alt 14.242 13.352 12.383 13.352 14.242
Minoriteter (egenkapital) 54 13 12 13 54
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 10.929 10.395 9.299 10.395 10.929

Nøgletal - hovedtal

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
EBIT-margin 8 6 2,50 4,40 11,80
Bruttomargin 15,40 14,20 13,60 13,90 16,90
EBITDA-margin 13,20 12 9,80 11 15,50
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Pengestrøm

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -139 -175 19 -156 17
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -261 20 -195 -175 -86
Pengestrøm fra driften -249 100 -700 -600 351