Solar B

(SOLAR B)
ISIN: DK0010274844

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
EBIT 41 62 103 139 224
Nettoomsætning 2.868 2.957 5.825 8.118 11.098
Nettoresultat 48 -20 28 123 133
Resultat før skat (EBT) 56 -7 49 172 237
Bruttoresultat 580 593 1.173 1.674 2.247
Finansielle indtægter 4 4 8 25 28
Finansielle omkostninger -13 -11 -24 -44 -63

Balance

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Egenkapital 1.552 1.515 1.552 1.645 1.638
Egenkapital (aktionærers andel) 1.552 1.515 1.552 1.645 1.638
Aktiekapital 736 775 736 775 775
Passiver i alt (balancesum) 5.243 5.164 5.243 4.693 4.633
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 2.978 2.936 2.978 2.512 2.452
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 713 713 713 536 543
Immaterielle aktiver 360 373 360 423 382
Materielle aktiver 1.137 1.101 1.137 810 812
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.792 1.739 1.792 1.572 1.516
Vare- og driftsbeholdninger 1.635 1.570 1.635 1.441 1.521
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 1.679 1.732 1.679 1.610 1.452
Likvide beholdninger 47 60 47 13 65
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 3.451 3.425 3.451 3.121 3.117
Aktiver i alt 5.243 5.164 5.243 4.693 4.633
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle og andre aktiver   265     322

Nøgletal - hovedtal

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
EBIT-margin 1,40 2,10 1,80 1,70 2
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         35,40
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         8,20

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
EBIT 41 62 103 139 224
Nettoomsætning 2.868 2.957 5.825 8.118 11.098
Nettoresultat 48 -20 28 123 133
Resultat før skat (EBT) 56 -7 49 172 237
Bruttoresultat 580 593 1.173 1.674 2.247
Finansielle indtægter 4 4 8 25 28
Finansielle omkostninger -13 -11 -24 -44 -63

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.