SP Group

(SPG)
ISIN: DK0061027356

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
Nettoomsætning 529,60 1.461,40 1.965 503,60 471,70
Bruttoresultat 168 465,40 645,70   149,90
EBIT 55,10 140,50 195,90 55,30 48,40
Resultat før skat (EBT) 54,60 145,70 200,10 54,40 46
Nettoresultat 43,10 114,70 160,10 45,30 36,70
Finansielle indtægter     17,50    
Finansielle omkostninger     -13,30    

Balance

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
Egenkapital 656,40 585,70 620 620 585,70
Passiver i alt (balancesum) 1.837 1.616,50 1.640,50 1.640,50 1.616,50
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 611,90 681,10 591,80 591,80 681,10
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 568,60 349,70 428,70 428,70 349,70
Immaterielle aktiver 256,30 256,20 258,40 258,40 256,20
Materielle aktiver 839,70 659,30 674,40 674,40 659,30
Finansielle og andre aktiver 2,80 1,90 2,80 2,80 1,90
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.101,60 921,20 938,70 938,70 921,20
Vare- og driftsbeholdninger 371,10 355,30 385,80 385,80 355,30
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 297,80 283,40 208,40 208,40 283,40
Likvide beholdninger 66,50 56,60 61,40 61,40 56,60
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 735,40 695,30 701,80 701,80 695,30
Aktiver i alt 1.837 1.616,50 1.640,50 1.640,50 1.616,50
Egenkapital (aktionærers andel)   585,70 617,70 617,70 585,70
Minoriteter (egenkapital)     2,30 2,30  
Aktiekapital     22,80 22,80  

Nøgletal - hovedtal

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
EBIT-margin 10,40 9,60 10 11 10,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     37,70    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     27,80    

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
Nettoomsætning 529,60 1.461,40 1.965 503,60 471,70
Bruttoresultat 168 465,40 645,70   149,90
EBIT 55,10 140,50 195,90 55,30 48,40
Resultat før skat (EBT) 54,60 145,70 200,10 54,40 46
Nettoresultat 43,10 114,70 160,10 45,30 36,70
Finansielle indtægter     17,50    
Finansielle omkostninger     -13,30