Andersen & Martini B

(AM B)
ISIN: DK0010283597

Resultatopgørelse

  2018H1 2018Y 2017Y 2016Y
EBIT 5 9,70 14 14,90
Nettoomsætning 435,70 811 923,30 989,60
Nettoresultat 0,20 1 49,10 4,20
Resultat før skat (EBT) 0,20 1,40 63 5,30
Bruttoresultat 47,70 96,90 108,30 108,90
Finansielle indtægter   0,10 0,10 0,10
Finansielle omkostninger -4,90 -7,50 -9,30 -11,40

Balance

  2018H1 2018Y 2017Y 2016Y
Egenkapital 91 91,80 94,60 89,50
Egenkapital (aktionærers andel) 91 91,80 90,50 85,50
Aktiekapital 23,80 23,80 23,80 23,80
Passiver i alt (balancesum) 401,30 334,80 420,80 443,70
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 206,70 141,50 239,80 272,20
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 103,60 101,60 86,40 82
Immaterielle aktiver 3,80 4,10 3,60 3,80
Materielle aktiver 160,40 162,20 169,30 181,30
Finansielle og andre aktiver 2,30 2,30 1,70 1,60
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 166,60 168,70 174,60 186,60
Vare- og driftsbeholdninger 180,50 135,80 206,20 199,40
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 40,40 22,10 39,80 36,50
Likvide beholdninger 1,70 0,10 0,30 0,40
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 234,80 166,20 246,20 257,10
Aktiver i alt 401,30 334,80 420,80 443,70
Minoriteter (egenkapital)     4,10 4

Nøgletal - hovedtal

  2018H1 2018Y 2017Y 2016Y
EBIT-margin 1,20 1,20 1,50 1,50
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   27,40 22,50 20,20
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   1,10 53,30 4,70

Resultatopgørelse

  2018H1 2018Y 2017Y 2016Y
EBIT 5 9,70 14 14,90
Nettoomsætning 435,70 811 923,30 989,60
Nettoresultat 0,20 1 49,10 4,20
Resultat før skat (EBT) 0,20 1,40 63 5,30
Bruttoresultat 47,70 96,90 108,30 108,90
Finansielle indtægter   0,10 0,10 0,10
Finansielle omkostninger -4,90 -7,50 -9,30 -11,40