Andersen & Martini B

(AM B)
ISIN: DK0010283597

Resultatopgørelse

  2018H1 2018Y 2017Y 2016Y
Nettoomsætning 435,70 811 923,30 989,60
Bruttoresultat 47,70 96,90 108,30 108,90
EBIT 5 9,70 14 14,90
Resultat før skat (EBT) 0,20 1,40 63 5,30
Nettoresultat 0,20 1 49,10 4,20
Finansielle indtægter   0,10 0,10 0,10
Finansielle omkostninger -4,90 -7,50 -9,30 -11,40

Balance

  2018H1 2018Y 2017Y 2016Y
Egenkapital 91 91,80 94,60 89,50
Egenkapital (aktionærers andel) 91 91,80 90,50 85,50
Aktiekapital 23,80 23,80 23,80 23,80
Passiver i alt (balancesum) 401,30 334,80 420,80 443,70
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 206,70 141,50 239,80 272,20
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 103,60 101,60 86,40 82
Immaterielle aktiver 3,80 4,10 3,60 3,80
Materielle aktiver 160,40 162,20 169,30 181,30
Finansielle aktiver 2,30 2,30 1,70 1,60
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 166,60 168,70 174,60 186,60
Vare- og driftsbeholdninger 180,50 135,80 206,20 199,40
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 40,40 22,10 39,80 36,50
Likvide beholdninger 1,70 0,10 0,30 0,40
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 234,80 166,20 246,20 257,10
Aktiver i alt 401,30 334,80 420,80 443,70
Minoriteter (egenkapital)     4,10 4

Nøgletal - hovedtal

  2018H1 2018Y 2017Y 2016Y
EBIT-margin 1,20 1,20 1,50 1,50
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   27,40 22,50 20,20
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   1,10 53,30 4,70

Resultatopgørelse

  2018H1 2018Y 2017Y 2016Y
Nettoomsætning 435,70 811 923,30 989,60
Bruttoresultat 47,70 96,90 108,30 108,90
EBIT 5 9,70 14 14,90
Resultat før skat (EBT) 0,20 1,40 63 5,30
Nettoresultat 0,20 1 49,10 4,20
Finansielle indtægter   0,10 0,10 0,10
Finansielle omkostninger -4,90 -7,50 -9,30 -11,40

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.