Zealand Pharma

(ZEAL)
ISIN: DK0060257814

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
Nettoomsætning   24,90 38   15,10
EBIT -135,80 790,10 652,40 1.005,50 -131,90
Resultat før skat (EBT) -128,80 758 625,10 980,30 -128,50
Nettoresultat -127,50 704,30 581,30 923,80 -127,20
Finansielle indtægter 7,50 10,10 10 1,20 7,10
Finansielle omkostninger -0,60 -42,20 -37,30 -26,40 -3,70

Balance

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
Egenkapital 1.084,30 1.240,80 1.116,30 1.240,80 316,20
Egenkapital (aktionærers andel) 1.084,30 1.240,80 1.116,30 1.240,80 316,20
Aktiekapital 31,70 30,80 30,80 30,80 30,80
Passiver i alt (balancesum) 1.350,50 1.523,10 1.229,80 1.523,10 522,10
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 266,20 282,30 113,50 282,30 62,50
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser)         143,40
Materielle aktiver 12,90 13,30 15,50 13,30 14,10
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 56,70 27,80 51 27,80 33,90
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)   13 3,30 13 8,90
Likvide beholdninger 962,90 1.478,60 860,60 1.478,60 387
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 1.293,90 1.495,30 1.178,80 1.495,30 488,30
Aktiver i alt 1.350,50 1.523,10 1.229,80 1.523,10 522,10
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Y 2018Q2 2018Q1 2018H1
EBIT-margin 3.173,10 1.716,80 -871,50 -763,90 -865,10
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   90,80   70,40  

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
Nettoomsætning   24,90 38   15,10
EBIT -135,80 790,10 652,40 1.005,50 -131,90
Resultat før skat (EBT) -128,80 758 625,10 980,30 -128,50
Nettoresultat -127,50 704,30 581,30 923,80 -127,20
Finansielle indtægter 7,50 10,10 10 1,20 7,10
Finansielle omkostninger -0,60 -42,20 -37,30 -26,40 -3,70