Royal Unibrew

(RBREW)
ISIN: DK0060634707

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Nettoomsætning 2.269,80 1.521,20 3.791,10 5.623,80 7.298,10
Bruttoresultat 1.228,30 781,10 2.009,30 2.990,90 3.827
EBIT 498,90 210,90 709,80 1.091,80 1.339,40
Resultat før skat (EBT) 500,90 200,10 700 1.080,50 1.327,70
Nettoresultat 387,90 153 540,90 852,30 1.039,90
Finansielle indtægter 1,70 0,60 2,30 1,20 5,10
Finansielle omkostninger -11,80 -9,40 -21,20 -21,70 -36,30
Aktionærers andel af resultat 388 153 541,60 852,30 1.040,90
Finansielle poster (netto) -10,10 -8,80 -18,90 -20,50 -31,20
Administrationsomkostninger -93,30 -77,90 -171,20 -243,80 -320,30
Produktionsomkostninger -1.041,60 -740,20 -1.781,70 -2.632,90 -3.471,10
Salgs- og distributionsomkostninger -636 -492,30 -1.128,30 -1.655,20 -2.167,30
Særlige poster          
EBIT før særlige poster   210,90   1.091,80 1.339,40

Balance

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Egenkapital 2.662,70 3.000,60 2.652,40 2.776,50 2.908,20
Egenkapital (aktionærers andel) 2.652,40 2.990,10 2.652,40 2.766,60 2.899,10
Aktiekapital 100,20 102 100,20 102 102
Passiver i alt (balancesum) 8.906,80 8.734,70 8.906,80 8.161,30 8.061,70
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 3.068,20 2.495,10 3.068,20 3.317,90 2.001,80
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 3.175,90 3.239,10 3.175,90 2.066,90 3.151,70
Immaterielle aktiver 4.470,50 4.473,10 4.470,50 4.133,50 4.107,90
Materielle aktiver 2.491,90 2.518,10 2.491,90 2.487,30 2.529,80
Finansielle og andre aktiver 136,50 133,90 136,50 132,60 136,90
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 7.089,90 7.125 7.098,90 6.753,40 6.774,50
Vare- og driftsbeholdninger 544,30 548,50 544,30 490,20 439,70
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 1.124,60 876,10 1.124,60   627
Likvide beholdninger 89,10 139,50 89,10 139,60 145,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 1.808 1.609,70 1.808 1.407,90 1.287,40
Aktiver i alt 8.906,80 8.734,70 8.906,80 8.161,30 8.061,70
Minoriteter (egenkapital) 10,30 10,50 10,30 9,90 9,10
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 6.244,10 5.734,20 6.244,10 5.384,80 5.153,50

Nøgletal - hovedtal

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
EBIT-margin 22 13,90 18,70 19,40 18,40
Bruttomargin 54,10 51,40 53 53,20 52,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         36
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         36

Pengestrøm

  2018Y 2017Y 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -136,30 -272,80 -1.347,30
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -1.621,50 -218 37,50
Pengestrøm fra driften 1.214,30 1.168,20 984,70