Royal Unibrew

(RBREW)
ISIN: DK0060634707

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
Nettoomsætning 1.521,20 5.623,80 7.298,10 1.674,30 2.105,70
Bruttoresultat 781,10 2.990,90 3.827 836,10 1.146,50
EBIT 210,90 1.091,80 1.339,40 247,60 451,10
Resultat før skat (EBT) 200,10 1.080,50 1.327,70 247,20 444,10
Nettoresultat 153 852,30 1.039,90 187,60 350,70
Finansielle indtægter 0,60 1,20 5,10 3,90 -0,60
Finansielle omkostninger -9,40 -21,70 -36,30 -14,70 -6,50
Aktionærers andel af resultat 153 852,30 1.040,90 187,60 350,70
Finansielle poster (netto) -8,80 -20,50 -31,20 -10,80 -7,20
Særlige poster          
EBIT før særlige poster 210,90 1.091,80 1.339,40 247,60 451,10
Administrationsomkostninger -77,90 -243,80 -320,30 -76,50 -93,40
Produktionsomkostninger -740,20 -2.632,90 -3.471,10 -838,20 -959,20
Salgs- og distributionsomkostninger -492,30 -1.655,20 -2.167,30 -512,10 -602

Balance

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
Egenkapital 3.000,60 2.776,50 2.908,20 2.908,20 2.776,50
Egenkapital (aktionærers andel) 2.990,10 2.766,60 2.899,10 2.899,10 2.766,60
Aktiekapital 102 102 102 102 102
Passiver i alt (balancesum) 8.734,70 8.161,30 8.061,70 8.061,70 8.161,30
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 2.495,10 3.317,90 2.001,80 2.001,80 3.317,90
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 3.239,10 2.066,90 3.151,70 3.151,70 2.066,90
Immaterielle aktiver 4.473,10 4.133,50 4.107,90 4.107,90 4.133,50
Materielle aktiver 2.518,10 2.487,30 2.529,80 2.529,80 2.487,30
Finansielle aktiver 133,90 132,60 136,90 136,90 132,60
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 7.125 6.753,40 6.774,50 6.774,50 6.753,40
Vare- og driftsbeholdninger 548,50 490,20 439,70 439,70 490,20
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 876,10   627 627  
Likvide beholdninger 139,50 139,60 145,20 145,20 139,60
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 1.609,70 1.407,90 1.287,40 1.287,40 1.407,90
Aktiver i alt 8.734,70 8.161,30 8.061,70 8.061,70 8.161,30
Minoriteter (egenkapital) 10,50 9,90 9,10 9,10 9,90
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 5.734,20 5.384,80 5.153,50 5.153,50 5.384,80

Nøgletal - hovedtal

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
EBIT-margin 13,90 19,40 18,40 14,80 21,40
Bruttomargin 51,40 53,20 52,40 49,90 54,50
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     36    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     36    

Pengestrøm

  2018Y 2017Y 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -136,30 -272,80 -1.347,30
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -1.621,50 -218 37,50
Pengestrøm fra driften 1.214,30 1.168,20 984,70

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.