Novo Nordisk B

(NOVO B)
ISIN: DK0060534915

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
Nettoomsætning 29.291 82.099 111.831 29.732 27.762
Bruttoresultat 24.559 69.135 94.214 25.079 23.347
EBIT 14.239 36.465 47.248 10.783 11.813
Resultat før skat (EBT) 13.222 37.245 47.615 10.370 11.138
Nettoresultat 10.445 30.131 38.628 8.497 9.037
Finansielle indtægter 13 2.159 2.122 -37 -78
Finansielle omkostninger -1.030 -1.379 -1.755 -376 -597
Aktionærers andel af resultat 10.445 30.131 38.628 8.497 9.037
Finansielle poster (netto) -1.017 780 367 -413 -675
Administrationsomkostninger -911 -2.647 -3.916 -1.269 -932
Produktionsomkostninger -4.732 -12.964 -17.617 -4.653 -4.415
Forsknings- og udviklingsomkostninger -2.678 -10.261 -14.805 -4.544 -3.644
Salgs- og distributionsomkostninger -6.946 -20.669 -29.397 -8.728 -7.128

Balance

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
Egenkapital 47.512 51.839 51.839 47.512 49.081
Egenkapital (aktionærers andel) 47.512 51.839 51.839 47.512 49.081
Aktiekapital 490 490 490 490 490
Passiver i alt (balancesum) 101.895 110.769 110.769 101.895 103.248
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 49.425 54.164 54.164 49.425 49.179
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 4.958 4.766 4.766 4.958 4.988
Immaterielle aktiver 4.610 5.145 5.145 4.610 4.197
Materielle aktiver 39.555 41.891 41.891 39.555 37.971
Finansielle aktiver 3.595 4.666 4.666 3.595 3.578
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 47.760 51.702 51.702 47.760 45.746
Vare- og driftsbeholdninger 15.922 16.336 16.336 15.922 16.134
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 18.534 22.786 22.786 18.534 18.973
Likvide beholdninger 16.401 15.638 15.638 16.401 18.393
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 54.135 59.067 59.067 54.135 57.502
Aktiver i alt 101.895 110.769 110.769 101.895 103.248
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 54.383 58.930 58.930 54.383 54.167

Nøgletal - hovedtal

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
EBIT-margin 48,60 44,40 42,20 36,30 42,60
Bruttomargin 83,80 84,20 84,20 84,40 84,10
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     46,80    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     76    

Pengestrøm

  2018Y 2018H1 2017Y 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -34.521 -19.560 -35.689 -38.887
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -12.080 -5.117 -6.571 -6.790
Pengestrøm fra driften 44.616 25.585 41.168 48.314

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.