Novo Nordisk B

(NOVO B)
ISIN: DK0060534915

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Nettoomsætning 30.036 29.291 59.327 82.099 111.831
Bruttoresultat 25.187 24.559 49.746 69.135 94.214
EBIT 13.452 14.239 27.691 36.465 47.248
Resultat før skat (EBT) 12.145 13.222 25.367 37.245 47.615
Nettoresultat 9.595 10.445 20.040 30.131 38.628
Finansielle indtægter 15 13 28 2.159 2.122
Finansielle omkostninger -1.322 -1.030 -2.352 -1.379 -1.755
Aktionærers andel af resultat 9.595 10.445 20.040 30.131 38.628
Finansielle poster (netto) -1.307 -1.017 -2.324 780 367
Administrationsomkostninger -852 -911 -1.763 -2.647 -3.916
Produktionsomkostninger -4.849 -4.732 -9.581 -12.964 -17.617
Forsknings- og udviklingsomkostninger -3.557 -2.678 -6.235 -10.261 -14.805
Salgs- og distributionsomkostninger -7.580 -6.946 -14.526 -20.669 -29.397

Balance

  2019Q2 2019H1 20189M 2018Y 2018Q4
Egenkapital 53.085 53.085 47.512 51.839 51.839
Egenkapital (aktionærers andel) 53.085 53.085 47.512 51.839 51.839
Aktiekapital 480 480 490 490 490
Passiver i alt (balancesum) 117.909 117.909 101.895 110.769 110.769
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 56.595 56.595 49.425 54.164 54.164
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 8.229 8.229 4.958 4.766 4.766
Immaterielle aktiver 5.900 5.900 4.610 5.145 5.145
Materielle aktiver 48.204 48.204 39.555 41.891 41.891
Finansielle og andre aktiver 5.085 5.085 3.595 4.666 4.666
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 59.189 59.189 47.760 51.702 51.702
Vare- og driftsbeholdninger 17.129 17.129 15.922 16.336 16.336
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 23.246 23.246 18.534 22.786 22.786
Likvide beholdninger 14.457 14.457 16.401 15.638 15.638
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 58.720 58.720 54.135 59.067 59.067
Aktiver i alt 117.909 117.909 101.895 110.769 110.769
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 64.824 64.824 54.383 58.930 58.930

Nøgletal - hovedtal

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
EBIT-margin 44,80 48,60 46,70 44,40 42,20
Bruttomargin 83,90 83,80 83,90 84,20 84,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         46,80
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         76

Pengestrøm

  2018Y 2017Y 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -34.521 -35.689 -38.887
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -12.080 -6.571 -6.790
Pengestrøm fra driften 44.616 41.168 48.314

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.