Jyske Bank

(JYSK)
ISIN: DK0010307958

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
Aktionærers andel af resultat 578 1.999 2.373 578 780
Kursreguleringer 166 456 367 132 69
Nedskrivninger på udlån -16 -439 -468 -104 -27
Netto rente- og gebyrindtægter 1.811 5.657 7.570 1.860 1.866
Netto renteindtægter 1.348 4.309 5.716 1.417 1.467
Nettoresultat 610 1.999 2.500 578 811
Resultat før skat (EBT) 771 2.544 3.140 762 1.019
Driftsudgifter og driftsafskrivninger -1.403 -3.642 -5.415 -1.241 -1.279
Netto gebyr- og provisionsindtægter 610 1.694 2.325 560 399

Balance

  2018Y 2017Y 2016Y
Egenkapital 34.332 34.604 32.514
Egenkapital (aktionærers andel) 31.786 32.023 31.038
Aktiekapital 849 892 950
Passiver i alt (balancesum) 599.947 597.440 586.703
Indlån 148.701 160.023 154.648
Udlån 462.797 447.673 422.445

Nøgletal - hovedtal

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 7,30 13,50 7,60 4,40  
Egentlig kernekapitalprocent (CET1) 16,60 24,10 16,40 16,60 16,70
Kernekapitalprocent (inkl. hybrid kapital) 18,10   18 18,30 18,40
Solvensprocent (kapitalprocent) 20,10 29,50 20 20,30 20,40

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
Aktionærers andel af resultat 578 1.999 2.373 578 780
Kursreguleringer 166 456 367 132 69
Nedskrivninger på udlån -16 -439 -468 -104 -27
Netto rente- og gebyrindtægter 1.811 5.657 7.570 1.860 1.866
Netto renteindtægter 1.348 4.309 5.716 1.417 1.467
Nettoresultat 610 1.999 2.500 578 811
Resultat før skat (EBT) 771 2.544 3.140 762 1.019
Driftsudgifter og driftsafskrivninger -1.403 -3.642 -5.415 -1.241 -1.279
Netto gebyr- og provisionsindtægter 610 1.694 2.325 560 399