Ørsted

(ORSTED)
ISIN: DK0060094928

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Afskrivninger -1.689 -1.618 -3.307 -4.281 -5.978
Aktionærers andel af resultat 764 2.610 3.374 4.048 19.046
EBIT 1.936 3.512 5.448 5.466 24.654
EBITDA 3.625 5.130 8.755 10.823 30.029
Finansielle poster (netto) -545 101 444 -1.235 -1.278
Nettoomsætning 16.443 17.239 33.682 53.419 76.946
Nettoresultat 1.075 2.596 3.671 4.326 19.496
Resultat før skat (EBT) 1.376 3.597 4.973 5.466 23.504
Finansielle indtægter 938 1.660 2.598 1.641 3.179
Finansielle omkostninger -1.483 -1.559 -3.042 -2.876 -4.457
Nedskrivninger (netto)         603
Resultat ved virksomhedssalg -18 -17 -35 155 127
Resultat af associerede virksomheder mm. 3 1 4 4 1
Skat -283 -958 -1.241 -1.140 -4.018

Balance

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Egenkapital 86.446 85.843 86.446 68.701 8
Egenkapital (aktionærers andel) 69.960 69.193 69.960 52.029 68.488
Aktiekapital 4.204 4.204 4.204 4.204 4.204
Passiver i alt (balancesum) 185.949 182.783 185.949 150.909 174.575
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 32.666 37.568 32.666 38.800 34.936
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 62.050 54.747 62.050 42.780 49.673
Immaterielle aktiver 564 791 564 741 777
Materielle aktiver 91.800 92.127 91.800 81.849 84.055
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 101.001 100.415 101.001 88.040 92.818
Vare- og driftsbeholdninger 13.087 15.194 13.087 17.790 13.943
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 7.303 9.726 7.303 7.457 10.741
Likvide beholdninger 6.968 3.737 6.968 1.976 3.515
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 69.063 66.793 69.063 60.166 66.534
Aktiver i alt 185.949 182.783 185.949 150.909 174.575
Minoriteter (egenkapital) 3.247 3.411 3.247 3.433 3.388
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 94.716 92.315 94.716 81.580 84.609
Hybridkapital 13.239 13.239 13.239 13.239 13.239
Finansielle og andre aktiver         7.986

Nøgletal - hovedtal

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
EBIT-margin 11,80 20,40 16,20 10,20 32
EBITDA-margin 22,10 29,80 26 20,30 39
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   37,90     39,20
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   3,80     30,90
EBIT-margin (justeret)         32

Pengestrøm

  2018Y 2018Q4 2017Y 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 10.694   1.464 -12.289
Pengestrøm fra investeringsaktivitet 1.026 -14.916 -10.054 -1.060
Pengestrøm fra driften 10.343 7.565 1.023 11.272