Onxeo

(ONXEO)
ISIN: FR0010095596

Resultatopgørelse

  2019H1 2018Y 2017Y 2016Y
EBIT -6,90 -3,50 -19,20 -23,20
Nettoomsætning 1,70 6,10 9,50 4,40
Nettoresultat -8,50 -9,40 -59,10 -22,70
Resultat før skat (EBT) -8,50      
Finansielle indtægter 0,20      
Finansielle omkostninger -1,70      

Balance

  2019H1 2018Y 2017Y
Egenkapital 39 45,40 49,90
Egenkapital (aktionærers andel) 39 45,40 49,90
Aktiekapital 14 13,30 12,70
Passiver i alt (balancesum) 59 63,30 78,10
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 7,90 8,40 18,80
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 12,10 9,50 9,40
Immaterielle aktiver 38,40 38,60 47,50
Materielle aktiver 3,20 0,30  
Finansielle og andre aktiver 0,20 4  
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 45,50 42,90 48,10
Vare- og driftsbeholdninger 0,10    
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 7,10 1,50 0,70
Likvide beholdninger 6,30 11,30 14,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 13,40 20,40 30,90
Aktiver i alt 59 63,30 78,10
Minoriteter (egenkapital)      

Nøgletal - hovedtal

  2019H1 2018Y 2017Y
EBIT-margin -405,90 -57,60 -202,10
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   71,80 63,90
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   -19,70 -118,40

Resultatopgørelse

  2019H1 2018Y 2017Y 2016Y
EBIT -6,90 -3,50 -19,20 -23,20
Nettoomsætning 1,70 6,10 9,50 4,40
Nettoresultat -8,50 -9,40 -59,10 -22,70
Resultat før skat (EBT) -8,50      
Finansielle indtægter 0,20      
Finansielle omkostninger -1,70      

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.